Archív článkov

Oznam o prerušení dodávky teplej vody - Hviezdoslavova ulica, Unionka Zvolen

04.06.2018 08:48
OZNAM spoločnosti STEFE Zvolen, s.r.o.  Vážení odberatelia tepla,   Oznamujeme Vám, že na základe oznámenia spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.. o prerušení dodávky elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy...

Informácie pre užívateľov bytov v správe SBD Zvolen

25.05.2018 09:51
  Spravodajca č. 49 Príloha k vyúčtovaniu nákladov spojených s užívaním bytu za rok 2017 - na stiahnutie vo formáte PDF   Poplatok za výkon správy Vlastníci bytov a nebytových priestorov sú v zmysle platných zmlúv o výkone správy povinní platiť správcovi mesačne poplatok za výkon...

Oznámenie o poruche na tepelných rozvodoch - Detva (aktualizované 17.5.2018)

11.05.2018 12:19
OZNAM spoločnosti Bytes s.r.o. Oznamujeme Vám, že porucha na teplovode na ul. Vimperská a Tajovského v Detve, bola lokalizovaná. Keďže porucha je v zložitom úseku, sú práce na jej odstránení komplikované. Intenzívne pracujeme na jej odstránení. Predpokladáme, že obnova dodávky TUV bude zajtra...

Oznam o prerušeniach dodávky tepla a teplej vody vo Zvolene (Západ, Mesto)

02.05.2018 06:57
OZNAM spoločnosti STEFE Zvolen, s.r.o.  Prerušenie dodávky teplej úžitkovej vody z dôvodu plánovanej opravy technológie 17.05.2018 od 08:00 do 17:00 (Západ, Mesto) Vážení odberatelia tepla zapojení na Výhrevňu Balkán  vo Zvolene, Oznamujeme Vám,   že  z dôvodu...

Oznámenie o ukončení vykurovania v meste Zvolen a Zvolenská Slatina

16.04.2018 06:57
OZNAM spoločnosti STEFE Zvolen, s.r.o.  Spoločnosť STEFE Zvolen, s.r.o. ukončila dňa 14.4.2018 dodávku tepla na vykurovanie.   Vážený odberatelia tepla,   Z dôvodu zvýšenia priemerných vonkajších teplôt dva dni po sebe nad 13oC sme v zmysle Vyhlášky č.152/2005...

Pozvánka na poradu splnomocnených zástupcov vlastníkov bytov

13.04.2018 07:25
Pozývame Vás na poradu splnomocnených zástupcov vlastníkov bytov (ďalej SZVB) s vedením Stavebného bytového družstva Zvolen (ďalej SBD Zvolen), ktorá sa uskutoční dňa:   v meste Zvolen - 16. apríla 2018 (pondelok) o 15.00 hod v zasadačke Mestského úradu Zvolen, Nám. slobody 22 v meste Detva -...

Ponuka priestorov do nájmu

27.02.2018 14:07
Stavebné bytové družstvo Zvolen, Nográdyho 1455/24 960 01 Zvolen ponúka do nájmu: na ul. 29. augusta 192/10 vo Zvolene – unimobunky (na poschodí): tri nebytové priestory – každý o výmere 21,16 m2 a  príslušenstvo vhodné ako kancelárske priestory, dva nebytové priestory – každý o výmere...

Oznam o prerušení dodávky tepla z dôvodu odstraňovania poruchy - Zlatý Potok 16.2.2018

16.02.2018 08:30
OZNAM spoločnosti STEFE Zvolen, s.r.o.  Vážení odberatelia tepla zapojení na OST Zlatý Potok 1 vo Zvolene, Oznamujeme Vám, že na základe oznámenia spoločnosti Zvolenská teplárenská, a.s.. o prerušení dodávky tepla z dôvodu odstraňovania poruchy na horúcovodnej prípojke do OST Zlatý...

Všeobecná informácia k rekonštrukcii výťahov

14.12.2017 18:52
Všeobecná informácia k modernizácii, rekonštrukcii a výmene výťahov na stiahnutie - [PDF]  

Osvedčenie o zápise do zoznamu správcov bytových domov

16.10.2017 09:02
Záznamy: 21 - 30 zo 83
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>