Archív článkov

Servis výťahov

16.11.2021 11:00
Výťah spadá do kategórie vyhradených technických zariadení, na ktorých sú vykonávané úkony smerujúce k zabezpečeniu bezpečného chodu týchto zriadení. [PDF]  

Všeobecná informácia k rekonštrukcii výťahov

16.11.2021 09:03
Všeobecná informácia k modernizácii, rekonštrukcii a výmene výťahov na stiahnutie - [PDF]  

Uznesenie zo Zhromaždenia delegátov 2021

19.07.2021 10:35
  Uznesenie zo Zhromaždenia delegátov konaného v roku 2021 (PDF)

Voľby členov Predstavenstva a Kontrolnej komisie SBD Zvolen

25.06.2021 13:10
Ďakujem delegátom Zhromaždenia delegátov SBD Zvolen za účasť na korešpondenčnom hlasovaní Zhromaždenia delegátov SBD Zvolen konaného dňa 23.6.2021, na ktorom zvolili nových členov štatutárneho a kontrolného orgánu SBD Zvolen a schválili navrhované body uznesenia. Ďakujem za dôveru...

Vyhodnotenie spotrieb prevádzky sústav tepelných zariadení za odberným miestom za rok 2019 a 2020

25.06.2021 12:24
Vyhodnotenie spotrieb prevádzky sústav tepelných zariadení za odberným miestom za rok 2019 a 2020.pdf

Informácie k vyúčtovaniu nákladov - oznam o otváracích hodinách SBD Zvolen

01.06.2021 07:24
  Oznamujeme všetkým vlastníkom a nájomcom bytov v správe SBD Zvolen, že   od 28.5.2021 do 4.6.2021   bude ZASADAČKA (informácie k vyúčtovaniu) SBD Zvolen OTVORENÁ Pondelok        od 7,00 do 15,00...

Účtovná závierka a výročná správa SBD za rok 2020

29.04.2021 08:11
Účtovná závierka a správa audítora za rok 2020.pdf (8,8 MB) Výročná správa a dodatok audítora k výročnej správe za rok 2020.pdf (13,2 MB)

Usmernenie ÚNMS SR k činnosti v oblasti metrológie v súvislosti s ochorením COVID-19 zo dňa 30.12.2020

01.01.2021 21:05
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia § 4 písm. f) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o metrológii") vydal Usmernenie č....

Uznesenie zo Zhromaždenia delegátov 2020

23.11.2020 13:55
Uznesenie zo Zhromaždenia delegátov konaného v roku 2020 (PDF)

Účtovná závierka a výročná správa SBD za rok 2019

11.09.2020 08:19
Účtovná závierka a správa audítora za rok 2019.pdf (6,6 MB) Výročná správa a dodatok audítora k výročnej správe 2019.pdf (12,1 MB)
Záznamy: 11 - 20 zo 86
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>