Archív článkov

OZNAM - Prerušenie dodávky TÚV v bytovom dome Záhonok 488

23.07.2021 08:37
Oznam spoločnosti STEFE Vážení odberatelia tepla na Záhonku vo Zvolene, Oznamujeme Vám, že na základe oznámenia spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. o prerušení dodávky elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 10.8.2021 v čase od...

Uznesenie zo Zhromaždenia delegátov 2021

19.07.2021 10:35
  Uznesenie zo Zhromaždenia delegátov konaného v roku 2021 (PDF)    

OZNAM - celoplošné prerušenie dodávky tepla v meste Zvolen

08.07.2021 00:00
Oznam spoločnosti STEFE Vážení odberatelia tepla, z dôvodu vykonania plánovaných generálnych opráv na technologickom zariadení nášho dodávateľa tepla, Zvolenskej teplárenskej, a.s., a plánovaných  opráv na technologickom zariadení STEFE Zvolen, s.r.o. Vám v zmysle § 26, ods. (1), písm. a) a...

Voľby členov Predstavenstva a Kontrolnej komisie SBD Zvolen

25.06.2021 13:10
Ďakujem delegátom Zhromaždenia delegátov SBD Zvolen za účasť na korešpondenčnom hlasovaní Zhromaždenia delegátov SBD Zvolen konaného dňa 23.6.2021, na ktorom zvolili nových členov štatutárneho a kontrolného orgánu SBD Zvolen a schválili navrhované body uznesenia. Ďakujem za dôveru...

Vyhodnotenie spotrieb prevádzky sústav tepelných zariadení za odberným miestom za rok 2019 a 2020

25.06.2021 12:24
Vyhodnotenie spotrieb prevádzky sústav tepelných zariadení za odberným miestom za rok 2019 a 2020.pdf

Informácie k vyúčtovaniu nákladov - oznam o otváracích hodinách SBD Zvolen

01.06.2021 07:24
  Oznamujeme všetkým vlastníkom a nájomcom bytov v správe SBD Zvolen, že   od 28.5.2021 do 4.6.2021   bude ZASADAČKA (informácie k vyúčtovaniu) SBD Zvolen OTVORENÁ Pondelok        od 7,00 do 15,00...

Účtovná závierka a výročná správa SBD za rok 2020

29.04.2021 08:11
Účtovná závierka a správa audítora za rok 2020.pdf (8,8 MB) Výročná správa a dodatok audítora k výročnej správe za rok 2020.pdf (13,2 MB)

Posun termínu vyúčtovania v roku 2021

08.04.2021 13:57
V zmysle § 36e) zákona 115/2021 Z.z. viď. link (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/115/20210331.html) bol posunutý termín na predloženie Vyúčtovania úhrad za plnenia (služby) za rok 2020, vyúčtovania použitia fondu prevádzky, údržby a opráv (ďalej...

Volebný poriadok Stavebného bytového družstva Zvolen

11.03.2021 12:07
Volebný poriadok Stavebného bytového družstva Zvolen schválený dňa 12.6.2014 [PDF]

Usmernenie ÚNMS SR k činnosti v oblasti metrológie v súvislosti s ochorením COVID-19 zo dňa 30.12.2020

01.01.2021 21:05
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia § 4 písm. f) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o metrológii") vydal Usmernenie č....
Záznamy: 1 - 10 zo 98
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>