Všeobecná informácia k rekonštrukcii výťahov

14.12.2016 18:52

Výťah je dôležitou súčasťou bytového domu a je nutné, aby toto zariadenie bolo bezpečné a funkčné. Postupom času dochádza k prirodzenému opotrebovaniu jednotlivých prvkov – súčiastok výťahu, čo má za následok vznik porúch.

[PDF]